Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förtydligande om idrottsaktiviteter

Vi får frågor om det är okej för högstadieelever att hålla på med idrott nu när högstadieskolorna övergått till fjärrundervisning och eleverna uppmanas att undvika fysisk kontakt.

De kommunala idrottsanläggningarna är öppna föreningsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Kravet är då att aktiviteterna inte innebär nära fysisk kontakt och att man följer riktlinjerna när det gäller avstånd och hygien.

- En förutsättning är att riktlinjerna för att stoppa smittspridningen följs, annars kan vi tyvärr bli tvungna att stänga idrottsanläggningarna, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam.

Kultur- och fritidsförvaltningen har nära kontakt med idrottsföreningarna om hur de anpassar verksamheten för att följa myndigheternas rekommendationer.