Fritidsgårdarna ungdomar spela tvspel

Tillfälligt förändrad verksamhet på fritidsgårdarna och kulturskolan

Fritidsgårdarna övergår från onsdag till digital verksamhet och fältarbete. Kulturskolan övergår till enbart distansundervisning för elever i högstadiet och gymnasiet. I de fall där det inte går att bedriva distansundervisning ställs undervisningen in. Anledningen är naturligtvis den stora smittspridningen i samhället och behovet att minska trängsel och fysiska möten.