Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Intensivt arbete för att avlasta sjukvården och trygga bemanningen

Trycket på Hudiksvalls sjukhus är just nu enormt. Samtidig är en stor andel av personalen inom både Region Gävleborgs som kommunens verksamhet sjuka vilket gör det svårt att klara bemanningen.

- Under dagen har kommunens krisledningsstab arbetat intensivt med att få fram platser på vård- och omsorgsboenden för att ha beredskap för ta emot medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhuset, säger kommundirektör Bengt Friberg som är krisledningsstabens ordförande.

Det handlar om personer som inte är redo för att komma hem till sitt vanliga boende men som nu alltså kan skrivas ut tidigare på det här sättet. Det innebär i sin tur att sjukvården kan avlastas i det extremt allvarliga läge man befinner sig i.

- För att det ska vara möjligt behöver vi få in mer personal, säger Bengt Friberg. Bemanningsläget är redan mycket ansträngt inom äldreomsorgen och vi jobbar på flera fronter för att få in mer folk. Jag vädjar till alla som har möjlighet att ställa upp och avlasta vård och omsorg att göra det.