Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

.

Hudiksvalls kommun månadsanställer vikarier inom vård- och omsorg

Krisledningsnämnden fattade idag beslut om att månadsanställa 50 personer inom vård- och omsorg till och med 31 augusti 2021.

- Det här gör vi för att förstärka äldreomsorgen, öka kontinuiteten och trygga tillgången på personal under pandemin. Och när vi går in i ett lugnare skede göra det möjligt för våra medarbetare att få ut sin ledighet och återhämta sig, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam.

Bemanningssituationen inom vård- och omsorg är mycket ansträngd med anledning av covid-19.

De som nu erbjuds månadsanställning är utbildade undersköterskor som idag är timanställda. Arbetet med att verkställa krisledningsnämndens beslut startar omedelbart.