Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Gävleborg fortsätter agera gemensamt

Länets kommuner fortsätter att agera gemensamt för att minska smittspridningen av coronaviruset.
- Det finns en stor vilja att skapa samsyn kring vad de nationella råden och rekommendationerna innebär, men samtidigt finns det såklart också lokala skillnader mellan kommunerna, säger Per Bill, landshövding.

Region Gävleborg och flera kommuner i Gävleborg har nu ett mycket ansträngt läge. Antalet inlagda patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus fortsätter att öka. Förra veckan var Gävleborg den sjukvårdsregion som hade flest patienter vårdade på sjukhus per capita.

På onsdagen träffades länets kommunchefer och tjänstemän från länsstyrelse och region för att se över de gemensamma åtgärder man gjort för att minska smittspridningen i länet.

Flera kommuner har redan gjort anpassningar i de kommunala verksamheterna efter regeringens skärpta budskap i fredags som bland annat rör badhus, idrottshallar och bibliotek. Vid onsdagens möte utbyttes erfarenheter och ståndpunkter för att hitta en gemensam grundnivå för öppethållande av olika verksamheter. I tabellen nedan framgår vad som gäller i länet. Lokala avvikelser kan dock förekomma och yrkesmässigt idrottande är fortsatt undantaget. Information om vad som gäller i detalj i respektive kommun finns på kommunernas hemsidor.

Kommunerna gjorde också en överenskommelse om att förbereda för ett eventuellt beslut om att införa distans- och fjärrundervisning för de kommunala högstadieskolorna under början av vårterminen 2021. Något beslut om distans- och fjärrundervisning vid terminsstart har dock ännu inte fattats. Ett nytt möte planeras till 5 januari för att stämma av smittläget och behov av eventuella åtgärder.

För gymnasieskolorna och vuxenutbildning gäller sedan tidigare nationella direktiv om distansundervisning fram till och med 24 januari.

Det här är länets kommuner överens om

Överenskommelsen gjordes 23 december 2020 och gäller fram till 24 januari 2021.

Sammanställning av förhållningssätt

Verksamhet

Grundregel

Undantag:
Ungdomar födda 05 och senare

Undantag:
Vårdbesök och medicinska skäl

Undantag: Skolverksamhet

Bibliotek

StängtEndast förskolegrupper och skolklasser

Badhus

Stängt

Stängt även för föreningsverksamhet

Genom bokning

Simundervisning

Öppna förskolan

Stängt
Gym

Stängt

Genom bokningIdrottsanläggningar

Stängda inomhusanläggningar

Stängt även för föreningsverksamhet

Genom bokning

Endast förskolegrupper och skolklasser.

Kulturskolan

Stängt för besök. Endast digital undervisning.Skolundervisning, distans, anpassning.

Servering/restaurang

Stängt för restauranger i anslutning till äldreomsorg.