Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Inget länsgemensamt beslut om fjärr- och distansundervisning

På tisdagen träffades länets kommuner tillsammans med Länsstyren Gävleborg och Region Gävleborg digitalt för att diskutera smittläget i länet och behov av eventuella åtgärder.

- Det blev inget gemensamt beslut om fortsatt fjärr- och distansundervisning för länets högstadieskolor utan varje kommun avgör utifrån lokala förutsättningar hur man gör när vårterminen startar, säger kommundirektör Bengt Friberg. För Hudiksvalls del kommer vi att fatta beslut på torsdag, efter att vi har haft avstämning med smittskyddsläkaren.

Smittläget i länet är fortsatt allvarligt och trycket på sjukvården stort. Antalet inneliggande covid-19-patienter har minskat i länet, men samtidigt har Region Gävleborg fått ta hjälp av andra regioner dit patienter från länet har skickats för vidare vård.

Smittskyddsläkaren Shah Jalal betonade under mötet hur viktigt det är att alla fortsätter att följa gällande råd och rekommendationer och begränsar sina fysiska kontakter, vilket kan vara en avgörande faktor för hur smittspridningen fortsätter utvecklas.