Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Sofieholmsforsens naturreservat.

Naturreservat runt forsen i Nianåns utlopp

Kommunen har bildat ett naturreservat runt forsen i Nianåns utlopp och heter Sofieholmsforsens naturreservat. Naturreservatet utgörs framförallt av den åsträcka som återställdes 2017 efter att forsen varit reglerad av en kraftverksdamm i nästan hundra år.

Nu är det fritt fram för fisk att vandra upp från havet. Lek- och uppväxtområden för fisk har återställts i åfåran och här råder fiskeförbud.

Inom naturreservatet finns även en kulturhistoriskt intressant miljö med gamla kraftverksbyggnader, resterna av ångbåten Sveas motor med mera. Här finns även rastplatser att nyttja för medhavd matsäck.

Hur hittar jag dit?

Naturreservatet är tätortsnära och kan nås lätt efter en kort promenad från busshållsplats Snäckmorvägen efter linje 28.

Kom ihåg att visa hänsyn till djur och natur samt de närboende. Informationsskyltar och skyltar gällande naturreservatsgränsen kommer att komma upp under våren 2021.

Välkommen att besöka!