Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Öppna träffpunkter och delar av daglig verksamhet fortsatt stängda

Krisledningsnämnden beslutade idag att den tillfälliga stängningen av de öppna träffpunkterna förlängs till och med 21 februrari, utifrån det fortsatt osäkra smittspridningsläget.

Delar av daglig verksamhet kommer också att vara stängda till och med 21 februari. Vissa verksamheter fortsätter att hålla öppet, men med halvering av deltagare. Det gäller utegruppen Hagmyren, Resursen och Ateljén för personer med arbetsmarknadsinsatser, Naturgruppen, Gårdsgruppen Norrbo, Äventyrsgruppen Norrbo, Dellengrytan (restaurangen för allmänheten är stängd), samt Grön omsorg. Hamnträffen är öppen med max 5 deltagare per tillfälle.