Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Även om smittspridningsläget i länet har förbättrats och vaccinationen av boende samt medarbetare på våra vård- och omsorgsboenden är i full gång måste vi hjälpas åt att skydda våra äldre.

Vi ber vi dig att även fortsättningsvis vara restriktiv med besök. Har du minsta symptom ska du avstå från besök och komma tillbaka en annan dag. Här har vi samlat information om vad som gäller för besök på kommunens vård- och omsorgsboenden. Det kan också finnas lokala rutiner och restriktioner.

Vaccinet ska ges i två doser och det tar en till två veckor att uppnå full effekt efter det. Det kommer att dröja innan så stor del av befolkningen har fått vaccin att vi kan släppa på restriktionerna. Därför säger Folkhälsomyndigheten att vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.