Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Krisledningsnämnden avslutas

 De senaste fjorton dagarna har smittspridningen legat på en stabilt låg nivå i Hudiksvalls kommun. Därför avslutas nu krisledningsnämnden.

- Det innebär att övriga nämnder återgår i normal funktion, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam. Skulle läget åter försämras finns beredskap för att snabbt aktivera krisledningsnämnden igen om det skulle behövas.

Krisledningsnämnden aktiverades 11 december när smittspridningsläget var mycket allvarligt och belastningen på kommunens verksamheter var stor.