Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stödpaket till lokala företag förlängs

Coronapandemin har lett till att många företag i kommunen drabbas hårt. Hudiksvalls kommuns stödpaket för lokala företag som tillämpades under våren och sommaren förlängs så att det gäller till 30 juni 2021.

Ändrat förfallodatum på fakturor inom vissa områden

 • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden, samt mark, rivnings- och bygglov
 • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
 • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Förfallodatumet ändras till den 2021-06-30 på fakturor som kommunen fakturerar efter den 2020-12-07. Även fakturor utfärdade före den 2020-12-07 kan omfattas om företag hör av sig.

Möjlighet att lämna anstånd med betalning inom vissa områden

 • Kommunala markupplåtelser
 • Arrenden på kommunal mark
 • Avgifter för vatten och renhållning
 • Avgifter för uteserveringstillstånd
 • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för

Anstånd lämnas efter individuell bedömning. Anstånd lämnas med 3 månader från förfallodagen på fakturorna. Anstånd kan lämnas även för fakturor som utfärdats före den 2020-12-07.

Kontakta oss

Vill du söka anstånd eller har frågor kring din faktura så är du välkommen att kontakta ekonomienheten:

 • tel 0650-190 00
 • kommun@hudiksvall.se

Håll dig uppdaterad

Direktiv och regler förändras under pandemins gång, vilket kan påverka dig som företagare. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller för dig och ditt företag.

Mer information