Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ungdomar i en gymnastiksal

Rörelseglädje, trivsel och ledarskap i fokus när Iggesunds skola satsar på trivselledare

Som första skola i Hudiksvalls kommun ingår Iggesunds skola i Trivselledarprogrammet. Ett program där målet är att uppmuntra till aktivitet och inkludering i skolan. En del i trivselledarprogrammet innebär att elever utbildas till trivselledare för att bidra till ökad aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare miljö på skolan. Trivselledarna har till exempel ansvar för att starta upp och delta i aktiviteter på rasten samtidigt som de välkomnar andra elever att vara med. 32 elever från årskurs 3–9 på Iggesunds skola har nu utbildats.

– Efter vår utbildningsdag var alla trivselledare och alla ansvariga supertaggade på att dra igång. Vårt mål är tryggare raster, en tryggare skolmiljö och mer rörelse under hela skoldagen, säger Helena Niklasson, biträdande rektor på Iggesunds skola.

Genom utbildningen har eleverna bland annat fått tips på aktiviteter och rörelsepauser de kan göra tillsammans med de andra eleverna på skolan. Under utbildningen diskuterade de också ansvar, ledarskap och goda förebilder med fokus på inkludering, vänlighet och respekt.

– Vårt uppdrag är undervisning och lärande där vi arbetar för att ge eleverna goda förutsättningar för framtiden. Det första man tänker på är undervisning på lektionstid men grundskolans uppdrag är bredare än så. Lektioner är viktiga, men det är också tiden mellan lektioner. Där är organiserade aktiviteter en bra och viktig satsning för elevernas lärande, välmående och trivsel på skolan, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskola.

Utöver Trivselledarprogrammet ingår Iggesunds skola också som nätverksskola i ”Rörelsesatsning i skolan Gävleborg”. Genom samverkan med RF-SISU Gävleborg får skolan stöd i arbetet för att skapa goda förutsättningar för rörelse, idrott och utveckling av rörelseförståelse under och i anslutning till skoldagen.