Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Projekt Kattvikskajen finalist i Planpriset

Utav ett flertal nominerade har nu fyra finalister till Arkitekturgalans Planpris utsetts. Projektet Kattvikskajen i Hudiksvalls kommun är en av finalisterna till det prestigefyllda priset.

- Vi är jätteglada för nomineringen. Det känns så kul att Hudiksvalls kommun lyckats driva igenom ett större planprojekt där vi faktiskt vågat ställa krav på utformning och gestaltning. Kommunen, både vi tjänstemän och politiker, har lagt ner ett stort engagemang i planarbetet, därför är vi glada och stolta över att vårt arbete uppmärksammas, säger Christina Englund, Stadsarkitekt.

Arkitekturgalans Planpris delas ut av Sveriges Arkitekter och går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Juryn skriver i sin motivering:

"Förhållandet till befintliga Hudiksvalls unika kulturhistoria varit avgörande. Kvalitetsprogrammet och detaljplanen tar hänsyn till de småskaliga kvarteren och träbebyggelsen”.

"Med fokus på och omsorg om de allmänna rummen – där stråk, parker och torg binder samman den nya stadsdelen med den gamla – finns det potential att åstadkomma ett komplement snarare än en konkurrent till Hudiksvalls stadskärna".

- Vi är stolta över de starka offentliga rummen vi skapat i den nya stadsdelen. Kattvikskajen blir inte en plats bara för boende utan för alla Hudiksvallsbor och besökare, säger Anna Ryttlinger, Planarkitekt.

En detaljplan för planområdet Kattvikskajen startades 2016 och i november 2019 vann planen laga kraft och anläggandet av de allmänna platserna har påbörjats.

- De olika stadsrummen i planen har gestaltats för att svara mot olika behov i staden, vattennära vistelse, sollägen, intima och bostadsnära stadsrum, platser som är skyddade mot vind från havet, gator där man kan leka och vistas, säger Christina Englund.

Vinnaren av Planpriset offentliggörs på Arkitekturgalan den 25 mars 2021.