Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Myr

Beviljad ansökan om miljöinvestering för restaurering av våtmark

Skogsstyrelsens har beviljat Hudiksvalls kommuns ansökan om miljöinvestering för restaurering av våtmark vid yttre Storviken och Gammelmyran.

Varför är det här viktigt?

- Våtmarker är multifunktionella och tillhandahåller många ekosystemtjänster som är viktiga för samhällsutvecklingen, säger Johan Andreasson som är Fiskevårdssamordnare i Hudiksvalls kommun. Det handlar om att de gynnar grundvattenbildning, skyddar vid torka, minskar översvämningsrisk, upprätthåller biologisk mångfald, minskar övergödning och minskar klimatpåverkan.

Vad är nästa steg?

- Vi jobbar kommunövergripande med detta och kommer inom de närmsta åren att restaurera stora arealer tidigare dikade myrar. Vi samarbetar med skogsbolag i kommunen för detta och ser även över kommunens eget markinnehav och dess behov av restaureringsåtgärder, säger Johan Andreasson.

Läs hela beslutet och bilagor

EU-logga