Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kartbild över området.

Kommunen säkrar allmänhetens tillträde till stranden i Skålbo

Kommunen har uppmärksammat att det stängsel mellan samfällighetsområdet och en privat fastighet som ska finnas enligt detaljplanen inte har blivit uppfört. Detta kommer nu att åtgärdas.

Berörd ägare uppmanas också flytta den helikopter som stått parkerad i området.

Tanken är att området ska vara tillgängligt för allmänheten, t ex närboende och det rörliga friluftslivet. Genom kommunens åtgärder underlättas möjligheten att nå detta syfte. Omkringliggande fastighetsägare har fått information via brev.