Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utsikt från över Hudiksvalls från kyrkans topp

Ny kretsloppsplan med fokus på hållbar resursanvändning

Nu tar Hudiksvalls kommun ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle där resurser tas tillvara på bästa sätt. Kommunfullmäktige har antagit en ny kretsloppsplan som siktar på en hållbar användning av material genom att förebygga avfall, återanvända material samt sortera mer till återvinning.

- Planens syfte är att skapa största möjliga nytta för miljö, klimat och Hudiksvalls utveckling samtidigt som det genererar ekonomiska fördelar, säger planeringschef Hans Gyllow. Det finns pengar att spara om man arbetar bort engångsmaterial och skickar mindre mängd avfall till förbränning och deponi.​ Det är insatser som gynnar miljö och ekonomi, både på kort och lång sikt.

Den nya kretsloppsplanen har särskilt fokus på områden där vi alla kan bidra; tänka smart vid inköp och upphandling, undvika engångsprodukter, återbruka möbler, ordna hållbara evenemang, minska matsvinn, öka källsortering i kommunala verksamheter och öka materialåtervinning av grovavfall.

Konkreta åtgärder

Kretsloppsplanen innehåller konkreta åtgärder som en digitaliserad kommunal möbelbank och en byggdepå för byggnadsmaterial​ tillsammans med näringslivet. Invånare som bor i flerfamiljshus har till stor del redan sortering av förpackningar men för villaägare och andra blir det en stor förändring med kärl för bostadsnära insamling av förpackningar.

-Att ha en avfallsplan är ett lagkrav och i Hudiksvall kallar vi den för en kretsloppsplan, säger Hans Gyllow. Indikatorer och åtgärder i planen följer direkt de globala målen. ​Att konkretisera arbetet för globala mål gör att fler ser kommunen som en attraktiv arbetsgivare och leverantör av tjänster.

Planen hänger ihop med Agenda 2030​, EUs avfallsdirektiv​ och avfallsmål​, regionala miljömål, RUS​, kommunens mål och strategier, regeringsförklaring/sakpolitisk överenskommelse​ och en ny förordning för bostadsnära insamling. Hälsinglands alla kommuner samarbetar i många av planens indikatorer och åtgärder.

Läs mer om kretsloppsplanen