Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kastellholmen

Kommunen förhindrar skarvetablering på Kastellholmen

Kommunen agerar med skrämselåtgärder för att skarven inte ska etablera sig på Kastellholmen i Hudiksvallsfjärden denna sommar. Åtgärderna är desamma som användes ifjol med lyckat resultat.

- I första hand använder sig kommunen av rovfågelsattrapper som redan placerats ut. Om inte denna åtgärd ger önskat resultat och skarven ändå etablerar sig kommer vi att skrämma den genom ljud, säger Jonas Jonsson vid kommunens mark- och exploateringsenhet.

Kommunen vill därför upplysa allmänheten och de boende i Hudiksvalls tätort, att skottljud från Kastellholmens södra udde kan förekomma dagtid mellan klockan 09-17 fram t.o.m. 31 maj. Det ska noteras att det endast rör sig om ljud och inte ”riktiga” skott. Allmänheten är självklart välkomna att besöka Kastellholmen och dess park under denna period.

Åtgärderna som utförs har godkänts genom beslut av länsstyrelsen under 2019 och gäller t.o.m. 31 maj 2022.