Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Motorträffar oroar

Just nu träffas många ungdomar utomhus i stora grupper vid bland annat motorträffar. Det här är problematiskt i och med smittspridningsläget och rådande pandemiregler. Det är också mycket oroande på grund utav den miljö som ungdomarna utsätts för under dessa träffar, där alkohol, droger och brott, är vanligt förekommande.

– Det är en stor vädjan och uppmaning från polisen men också från oss på kommunen att vårdnadshavare och föräldrar är med och hjälper till och stöttar och se till att det här inte bär iväg, säger Bengt Friberg, Kommundirektör.

– Vi kommer att fortsätta jobba mot det här och vi kommer att jobba gränssättande. Men föräldrarna måste hjälpa oss. De måste komma ut och träffa sina barn. Både för att kunna stötta sina barn men också för att skapa sig en egen uppfattning av läget, säger Johannes Persson, kommunpolis.

Under de senaste tre veckorna har vi sett en stor ökning av dessa träffar. Träffarna är organiserade och det går ut inbjudningar till ungdomarna med bestämda platser där de ska mötas upp.

– Det här med motorträffar det är det som vi får överlägset mest samtal om just nu. Det är oerhört många människor som känner sig väldigt störda utav det här, säger, Johannes Persson.

Förutom att det är olagligt att träffas så många vid ett och samma tillfälle är dessa motorträffar också problematiska i drog- och våldssynpunkt. Den upplevelsen är gemensam av både Polisen och kommunen.

– Det blir en osund miljö när så många träffas tillsammans och det har vi sett på många olika plan, både med alkohol, narkotika och i utnyttjande, bråk och slagsmål, säger Frida Olovsson, enhetschef Förebyggande enheten.

– De senaste veckorna har vi tagit flera personer under 18 år som varit berusade och framkört A-traktorer och mopedbilar. Det är nolltolerans som gäller! Sedan har vi också sexualärenden där unga flickor blivit sexuellt utnyttjade runt dessa fordon, säger Johannes Persson.