Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Philippe

SMHI har gått ut med en varning klass 2 för stora snömängder

Uppdaterad information 2021-04-12 kl:08.40

Gällande plogning av gator kommer vi idag att prioritera kommunala gator skyltade med 60- och 80km/h. Det kommer även förekomma plogning på centrala gång- och cykelstråk i Hudiksvall. Stanna hemma om möjligt, om inte så ta det lugnt i trafiken.

Uppdaterad information 2021-04-12 kl 6.30:

Bromangymnasiet har fjärrundervisning under måndagen. Grundskolan och gymnasiesär har undervisning som vanligt, på plats på skolan. Hudiktaxi och kommunens transportverksamhet kör skolskjuts enligt plan men det kan bli förseningar på grund av vädret.

Tidigare publicerat:

Ett lågtryck med tillhörande snöfall rör sig norrut över Gävleborg. Under natten och under måndagen väntas stora snömängder i vårt område; 15-20 mm, lokalt mer. Vinden är nordostlig med friska till hårda vindbyar.

Snöfallet kan i södra delen och längs kusten övergå i regn innan nederbörden avtar under senare delen av måndagen.

- Det finns risk för stora trafikproblem inte minst eftersom många hunnit byta till sommardäck. Kan man undvika att ge sig ut i trafiken i natt och i morgon bör man göra det, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Som det ser ut nu är grundskolorna öppna som vanligt. Utgångspunkten är att kommunens transportenhet och Hudiktaxi kör skolskjuts enligt plan. Däremot ställde X-trafik under söndagskvällen in busstrafiken i Hudiksvallsområdet vilket påverkar vissa elevers möjlighet att ta sig till skolan.

- Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar informationen om läget ändrar sig.

Bromangymnasiet har beslutat om fjärrundervisning för alla klasser.