Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Oroande smittspridningsläge - kurvorna drar iväg åt fel håll

Efter den första vågen hade Hudiksvall förhållandevis låg smittspridning under sommaren och tidig höst. I slutet av november drog det plötsligt iväg och vi fick en dramatisk smittspridning som pikade dagarna före julafton. Då hade Hudiksvall och Nordanstig högsta smittspridningen i landet. Under januari, februari och in i mars har vi legat ganska stabilt på samma nivå som i juni och smittspridningen drog inte i väg som i många andra kommuner i länet.

- Nu har smittspridningen plötsligt dragit iväg, säger kommundirektör Bengt Friberg. Nivån är betydligt högre än förra våren och kurvan pekar brant uppåt på ett väldigt oroväckande sätt. Det är en signal till oss alla att vi verkligen måste orka hålla i det här så att det inte fortsätter att dra iväg till ett läge som vi hade före jul.

Till skillnad mot i våras är det inte äldreomsorgen som drabbas mest, där är det tydligt att vaccinationerna haft effekt. Det är i åldersgruppen 30-39 år smittspridningen är allra högst idag och till skillnad mot i våras blir fler yngre och medelålders covidpatienter allvarligt sjuka, vilket skulle kunna förklaras av den brittiska mutationen som nu dominerar i Gävleborg.

Även bland barn och unga har smittspridningen ökat, ända ner i förskole- och lågstadieåldern.

- Den strategi vi har är att vi hela tiden följer statistiken noga och har nära kontakt med skolorna, säger Bengt Friberg. Ser vi att det är på väg mot någon form av klusterutbrott går vi in med åtgärder, till exempel fjärrundervisning för en klass eller en hel skola. Samtidigt är det en balansgång eftersom skolorna behöver vara öppna så mycket som möjligt eftersom det blir sådana effekter för barn och ungdomar annars.

Läget är alltså oroande och vi måste hjälpas åt att stoppa smittspridningen, konstaterar Bengt Friberg.

- Håll ut och håll avstånd!