Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning för mellanstadieklasser på Iggesunds skola

Uppdaterad information 2021-04-28

Fjärrundervisningen för de aktuella klasserna på Iggesunds skola förlängs till och med måndag.

Uppdaterad information 2021-04-23

Eftersom flera har insjuknat i de två mellanstadieklasserna på Iggesunds skola förlängs fjärrundervisningen till och med onsdag.

Uppdaterad information 2021-04-19

Beslutet om fjärrundervisning förlängs veckan ut för två mellanstadieklasser på Iggesunds skola.
- Det är en försiktighetsåtgärd för att inte smittspridningen ska ta fart på skolan, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm. Krisledningen följer utvecklingen noga tillsammans med grundskolans ledning för att snabbt kunna gå in med ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

Publicerat 2021-04-15

Efter att ett antal elever och lärare på mellanstadiet på Iggesunds skola konstaterats ha covid-19 införs fjärrundervisning för berörda klasser från fredag till och med måndag.

- Vi följer utvecklingen noggrant på hela skolan och kommer att ha en avstämning med krisledningen på måndag innan beslut fattas om eventuell förlängning, säger grundskolechef Ulf Carlsson.

Smittspridningen ökar just nu i hela Hudiksvalls kommun och även bland barn och unga. Krisledningen följer utvecklingen dagligen för att snabbt kunna gå in med åtgärder om det behövs.