Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Brygga vid sjö.

Avgift för tillsyn inom strandnära område

Från och med mars 2021 tar vi ut en avgift för våra tillsynsbesök inom strandskyddat område där överträdelse har skett enligt miljöbalken. Detta sker genom timdebitering för den tid besöket tar på plats.

Strandskyddet är en lag som gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Den strandskyddade zonen sträcker sig i regel 100 meter från strandlinjen upp mot land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
  • Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.
  • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Vad kostar en tillsyn?

Vi debiterar för varje påbörjad timme. En timme kostar under år 2021 1166 kr.

Har du frågor?

På hudiksvall.se/bygga hittar du frågor och svar.

Har du ytterligare frågor är du välkommen maila till: