Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning för Östra skolans sjuor och åttor

Uppdaterad information 2021-04-23

Från måndag har samtliga årskurser på Östra skolan undervisning på plats.

- Smittspridningen har inte dragit iväg och därför kan vi återgå till närundervisning. Vi är måna om att eleverna ska få en undervisning av hög kvalitet och då är undervisning i skolan att föredra. Vi följer utvecklingen noga tillsammans med krisledningen som är beredd att gå in med åtgärder om vi ser tendenser till smittspridning, säger Ulf Carlsson som är verksamhetschef för grundskolan.

Publicerat 2021-04-19

Åk 7 och 8 på Östra skolan kommer att ha fjärrundervisning veckan ut. Åk 9 har undervisning på plats på skolan.

- Krisledningen och skolledningen har haft avstämning nu på förmiddagen och eftersom vi ser ett antal enskilda covidfall vill vi som en försiktighetsåtgärd minska trängseln så att vi inte riskerar att smittspridningen drar iväg, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.