Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förlängd fjärrundervisning för Bromangymnasiet

Bromangymnasiets partiella fjärrundervisningen förlängs med två veckor från 26 april till 7 maj. Det innebär att två tredjedelar av eleverna studerar på plats och en tredjedel har fjärrundervisning enligt ett rullande schema.

– Planen var att alla elever skulle ha närundervisning från och med nästa vecka, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm. I och med den stora smittspridningen vi har i Hudiksvalls kommun skjuter vi på det för att minska trängseln. Jag vet att både elever och lärare längtar efter att få vara på plats på skolan men alla inblandade gör ett jättejobb för att fjärrundervisningen ska fungera så bra som möjligt.