Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tekniska

Hög efterfrågan på bygglov

Under perioden maj-augusti har vi ett ökat antal inkommande ärenden och vill därför uppmärksamma dig på att handläggningstiderna kan vara längre under denna period.

I år kom högsäsongen tidigt och vi har just nu ett högt tryck på ansökningar, därför kan svarstider på mail vara något längre än normalt och kö kan uppstå under telefontiden. Boka gärna en av våra rådgivningstider via e-tjänsten om du har behov av rådgivning under denna period.

Ska du bygga?

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen. På den här sidan kan du hitta kortfattad information om bygglovsprocessens olika delar samt vad som gäller för olika typer av projekt.