Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Gräva nytt avlopp?

Ska du göra ett nytt avlopp?

Ska du göra ett nytt avlopp? Vet du vad du ska jag börja med? Det finns en hel del som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt avloppsnät.

När du tänker göra ett nytt avlopp eller åtgärda din avloppsanläggning måste du göra en skriftlig ansökan eller anmälan till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och avvakta beslut innan arbetet påbörjas.

  • Om du ska anlägga en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett behöver du skicka in en ansökan om tillstånd.
  • Om du tänker göra en avloppsanläggning utan vattentoalett behöver du lämna in en anmälan.

Läs mer