""

Bidrag till lovaktiviteter

Publicerad den 7 maj 2021

Nu finns det möjlighet för din förening att söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga, 6–15 år. Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra aktiviteter under sommarlovet 2021.

Föreningar som vill söka bidrag till sommarlovsaktiviteter ska uppfylla följande kriterier:

  • Aktiviteterna ska vara gratis.
  • Aktiviteterna ska vara riktade till barn och ungdomar mellan 6 och 15 år.
  • Aktiviteterna ska vara utomhus.
  • Aktiviteterna ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smittspridning. Är ni osäkra eller har frågor rekommenderar vi att ni rådgör med er riksorganisation.
  • En riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall ska göras och bifogas ansökan.

Ansökan ska vara hos oss senast 16 maj.

Hur ansöker jag?

Läs mer och ansök här:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050