Fjärrundervisning för åk 7 på Läroverket

 Det blir fjärrundervisning för sjundeklassarna på Läroverket till och med 12 maj.

- Anledningen är att vi vill minska trängseln och därmed risken för smittspridning efter att ett antal covidfall konstaterats. Vi följer utvecklingen noga och kommer att fatta nya beslut om det behövs, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.