Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Smittspridningen fortfarande hög och restriktionerna kvarstår

Smittspridningen i Gävleborg ligger fortfarande på en väldigt hög nivå.

- Jag har precis haft en samverkanskonferens med länets kommuner, Länsstyrelsen och Region Gävleborg och där uttryckte smittskyddsläkaren sin oro över läget. Alla var eniga om att det inte är aktuellt just nu att lätta på de restriktioner som gäller för Gävleborg, åtminstone de närmaste veckorna, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Det är alltså långt ifrån läge att slappna av.

- Sverige är ett av de länder som har högst smittspridning i Europa, Gävleborg har bland de högsta smittspridningsnivåerna i landet och i länet är det här i norra Hälsingland som smittspridningen är högst. Det säger kanske en del, säger Bengt Friberg.