Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förändringar på Månsbacken för att möta framtidens utmaningar

Planerna på att omvandla delar av Månsbacken till ett biståndsbedömt trygghetsboende har väckt en del frågor och funderingar. Så här svarar social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson och förvaltningschef Marie Eriksson Palmgren:

"Vi vill erbjuda bra välfärdstjänster och boende trots stora utmaningar i och med att andelen äldre ökar allt snabbare, fler lever längre och det blir färre i arbetsför ålder. Därför anpassar vi kommunens vård- och omsorgsboenden.

En del i det arbetet är att omvandla Månsbacken till ett biståndsbedömt trygghetsboende.

Uppdraget att ta fram en plan för att omvandla halva Månsbacken till ett biståndsbedömt trygghetsboende är ett uppdrag från politiken, och har också redovisats till kommunstyrelsen. Ett trygghetsboende har länge efterfrågats i Dellenbygden.

Månsbacken uppfyller inte dagens krav på vård- och omsorgsboende, eftersom Månsbacken byggdes som två vanliga hyreshus.

I dagsläget finns 18 lediga lägenheter på Månsbacken. Det finns enstaka personer som har fått beslut om boende men ännu inte erbjudits lägenhet samt en del ansökningar om behov av boende som utreds. Men bedömningen är att behovet av boendeplatser i Delsbo i dag är betydligt lägre än antalet lediga lägenheter. Därför behöver vi titta på hur vi kan nyttja våra resurser på bästa sätt.

I arbete med att omvandla halva Månsbacken till biståndsbedömt trygghetsboende ingår representanter för förvaltningsledningen, personal på Månsbacken och enhetscheferna i Delsbo. Planen ska presenteras för arbetsutskottet den 18 maj och social- och omsorgsnämnden den 27 maj. Nämnden förväntas fatta beslut den 27 maj.

Arbetsgruppen håller på och jobbar med planen just nu så inga detaljer är klara. Det vi vet idag är att de som bor på Månsbacken kan bo kvar men de kan behöva byta lägenhet och grupp.

Personalbemanningen kommer att anpassas efter det halverade vård- och omsorgsboendets behov. Därför kommer vissa att erbjudas andra placeringar. Vilka medarbetare som blir kvar på Månsbacken och vilka som erbjuds annan placering är inte klart. En plan för hur denna process kommer att gå till diskuteras med Kommunal centralt."

Vad innebär ett biståndsbedömt trygghetsboende?

Ett trygghetsboende har lägenheter som är anpassade för äldre. Det finns gemensamhetsutrymmen, lättillgänglig service, trivselvärd men inte personal på plats dygnet runt. Individens behov av insatser utförs av hemtjänst utifrån beslut.

Ett biståndsbedömt trygghetsboende innebär att det är kommunen som anvisar lägenheterna utifrån behov, till exempel till personer som inte upplever det tryggt att bo kvar i sin nuvarande bostad, och som har behov av insatser men inte så omfattande att personen behöver en plats på vård- och omsorgsboende.