Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Barnhänder som kör ett leksakståg i trä

En dag för förskolan

Tredje torsdagen i maj varje år firas Förskolans dag av barn och vuxna på förskolor runt om i Sverige. Men vad är egentligen på gång inom förskolan i Hudiksvall? Vi har frågat några som vet.

Mycket har hänt inom förskolan nationellt de senaste åren, vilket också påverkar förskolan i Hudiksvall. Förskolan är till exempel en egen skolform med en egen läroplan, där personalen arbetar för att lägga barnens grund för det livslånga lärandet.

– På en förskola kan det finnas personal med olika utbildningar. Enligt skollagen måste det alltid finnas förskollärare med utbildning och legitimation som ansvarar för undervisningen på förskolan, säger Annika Gabrielsson, verksamhetschef för förskolan i Hudiksvalls kommun. Vi har glädjande många förskollärare i förskolan i vår kommun och vi behöver fler för uppdraget med undervisningen för våra yngsta samhällsmedborgare i vår kommun.

Hur jobbar ni för att skapa bra förutsättningar för personalen inom förskolan?

Förskolan i Hudiksvall jobbar aktivt med kompetensutveckling för personalen, genom till exempel utbildningar från Skolverket. Förskolan ser också till att högskolekurser riktade till personalen kan erbjudas och genomföras på plats i Hudiksvall, och nu även digitalt. Det ger personalen bra förutsättningar till utbildning utan att behöva resa till ett universitet.

– Personalen i förskolan har hög kompetens och vi stärker dem med fortbildning löpande. Personalen på förskolan har också fått nya arbetskläder för arbetet utomhus i form av vinterjackor, vinterbyxor, regnjacka, regnbyxor och mössa. Det är något som underlättar i utomhusundervisningen, vilket har varit extra viktigt nu under coronapandemin, säger Annika Gabrielsson.

Satsning på nya lokaler för förskolan

I december 2020 fattade lärandenämnden beslut om att anta ett inriktningsbeslut och en genomförandeplan för förskolan i Hudiksvalls kommun.

– Beslutet innebär en satsning på dryg 100 miljoner kronor för att bygga fem nya 6-avdelningsförskolor i kommunen. Beslutet innebär att vi kan avyttra moduler och istället erbjuda ändamålsenliga lokaler. Det skapar en bra arbetsmiljö för både barnen och personalen, säger Jonas Holm, ordförande för lärandenämnden.

– Beslutet innebär också att barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis, både får nya lokaler i Hudiksvall, på Helenedal, men också utökas till den nya planerade förskolan i Näsviken. Utökad nattis är en viktig fråga för jobb och jämlikhet då fler får möjlighet att ta ett jobb på obekväm arbetstid, säger Jim Svensk Larm, vice ordförande för lärandenämnden.

Det byggs i Forsa – vad är på gång?

Två avdelningar på Hasselbackens förskola brann ner i september 2018. Nu byggs förskolan upp igen och utökas dessutom till en 6-avdelningsförskola. I september tas två avdelningar i den nybyggda delen i bruk och hela förskolan planeras att vara klar i december.

– Anledningen till att vi behöver bygga en ny förskola är branden, vilket är tråkigt, men det kommer att bli jättebra när det är klart, säger Ewa Bydell, rektor på Hasselbackens förskola. Även utemiljön kommer att få sig ett lyft i samband med att den nya förskolan tar form.

Tack till alla!

Så här på Förskolans dag vill förstås lärandenämnden passa på att hylla personalen och barnen inom förskolan i Hudiksvall.

– Jag imponeras av personalens och chefernas fina arbete och höga kompetens med barnens bästa i främsta rummet i alla lägen, säger ordförande Jonas Holm.

Verksamhetschef Annika Gabrielsson instämmer.

– De är fantastiska på alla sätt! Nu under pandemin har de också stått i fronten och gjort ett fantastiskt jobb. Hurra för förskolan på förskolans dag!