Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bilden visar en gädda.

Inventering av gäddor längs kusten

Hudiksvalls kommun genomför ett inventeringsprojekt på gädda efter kusten i samarbete med Länsstyrelsen och ideella krafter. I år har över 500 gäddor i 14 olika fjärdar och vikar längs kommunens kust registrerats och märkts med en liten gul plasttag.

- Om någon skulle återfånga någon av dessa är vi mycket tacksamma om detta rapporteras in. Notera numret som står på det gula lilla märket bredvid ryggfenan och ring telefonnumret som också står där. Ännu bättre är om du dessutom mäter längd och vikt på gäddan och om möjligt återutsätter den efter en varsam hantering så att har vi möjlighet att fortsätta kunna följa den, säger Gustav Eriksson som är miljö- och vatteningenjör i Hudiksvalls kommun.

Genom detta projekt kan vi följa gäddans viktiga roll i vårat kustekosystem och har möjlighet att få kunskaper om vandringsmönster, viktiga rekryteringsområden, överlevnad, tillväxt med mera. Har ni några frågor kring detta så ring kommunens växel och fråga efter någon fiskevårdsansvarig.