Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bostäder på gång i Sörforsa

Detaljplanen för bostäder i Sörforsa är nu utställd på samråd. Det är ett välkommet besked till de cirka 700 personer som med namnunderskrifter fört fram önskemål om att kommunen ska påskynda arbetet med detaljplan för bostäder i Sörforsa.

Hudiksvallsbostäder kommer att bygga bostäder/trygghetsbostäder enligt ett särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Nyligen har också kommunen beslutat att ansöka om detaljplan för ett strandnära läge vid Bergnäset, på Kyrksjöns östra sida där det sannolikt kommer att bli friliggande bostäder.

Namnundertecknarna har också efterlyst mer insatser i Forsa centrum. På kommunens mark invid 47:an har det byggts en multianläggning. Öster om Lundvägen i centrala Sörforsa är det däremot privatägd mark.