Naturvårdsbränningen i Gröntjärns naturreservat den 2 juni har avslutats

Naturvårdsbränningen i Gröntjärns naturreservat den 2 juni har avslutats.

Förloppet var hela tiden kontrollerat och enligt plan. Personal finns på plats och bevakar området eftersom det fortfarande kan pyra i marken som utvecklas till rök.

Personal finns på plats för att efterbevaka brandområdet, tre dagar efter sista rökutvecklingen.