Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kvinna sitter på trappan utanför ystegården med en vit kanin som sällskap

Post- och telestyrelsen fördelar ut bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

Hudiksvalls kommun och Fiberstaden har för avsikt att söka PTS stödmedel 2021 för fiberutbyggnad i följande områden:

  • Långbacka
  • Bobygda
  • Malsta
  • Lakbäck
  • Forsa Näset.

Det pågår redan idag dialog där det kan finnas en möjlighet till samförläggning. Hudiksvalls kommunledning står bakom ansökningarna och gläds över att det finns så mycket stödmedel att ansöka om.

Ansökningarna kommer att skickas in under sommaren och besked väntas från PTS i november 2021.