Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

(alt=””)

Kraftsamling för att få social- och omsorgsnämndens ekonomi i balans

Ett stort underskott under många år som trots åtgärder bara fortsätter att öka. Det är bakgrunden till att kommunstyrelsens ordförande inom ramen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beställt en extern utredning för att få en djupare analys och bedömning av social- och omsorgsnämndens ekonomi.

Nu är utredningen klar och slutsatsen är att kraftfulla åtgärder krävs för att få nämndens ekonomi på rätt köl. Och det måste göras nu, läget är allvarligt och underskottet fortsätter att växa.

- Kommunstyrelsen har idag enhälligt beslutat om en tillfällig organisationsförändring, där social- och omsorgsförvaltningen överförs till kommunledingsförvaltningen, i första hand fram till sista februari 2022. Det är nödvändigt för att kunna kraftsamla i det här mycket exceptionella läget och öka tempot i åtgärderna, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Kraftfulla åtgärder krävs

Den samlade bedömningen är att kraftfulla åtgärder krävs, både på kort och lång sikt. Utredaren pekar på bra åtgärder som är initierade men de har inte fått effekt. Läget är nu så akut att man inte kan vänta, därför krävs extraordinära insatser.

Kommundirektör Bengt Friberg går tillfälligt in som förvaltningschef. Social- och omsorgsnämnden ha kvar sitt ansvarsområde, förutom personal- och organisationsfrågor.

- Det kommer att krävas en mobilisering av kompetens inom bland annat ekonomi, HR och kvalitetsfrågor och vi kommer att behöva ta in extern hjälp. Det här är ett sätt att kunna använda våra samlade resurser för att få tillräcklig kraft i arbetet, säger kommundirektör Bengt Friberg.