Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stödpaket till föreningar beslutades i dag

Idag beslutades om ett stödpaket till föreningar för att täcka ekonomiska underskott från året 2020 som kan kopplas till Coronapandemin. Paketet innehåller 800 000 kr och fördelas till ett föreningar i Hudiksvalls kommun som ansökt om kompensation.

- Det vi ser är att föreningslivet har stora intäktsbortfall som är kopplade till corona. Men vi ser också en hög andel kreativitet, engagemang från den ideella sektorn där man hittar intäkter på andra sätt. Vissa föreningar har dock inte de förutsättningarna att hitta alternativa belopp och det är dom som vi hoppas träffa med den här fördelningen av bidraget, säger Richard Karlsson som är fritidsutvecklare i Hudiksvalls kommun.

Vad innebär beslutet?

Kommunstyrelsen anslog 800 000 kr till Kultur och fritidsnämnden i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin för föreningslivet. Föreningar som har gjort ekonomiska underskott beviljas ansökt bidrag till maximalt ett nollresultat.

Det förslag som idag beslutats grundar sig på följande parametrar:

  • Ökade kostnader, merkostnader och ekonomiskt positiva effekter från 2020 kopplat till pandemin.
  • Ansökan skall styrkas med ekonomiska dokument för perioden samt föregående år.
  • Föreningar som blivit kompenserad av Glysisvallen AB med ett betydande belopp tar inte del av fördelningen. I detta fall mer än 5 000 kr.
  • Föreningar som i resultatrapporten redovisar ett underskott prioriteras, dock som högst till ett nollresultat.
  • Föreningar som redovisat ett överskott men ett intäktsbortfall beviljas 11 075 kr.

Har du frågor?

Gerd Olsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
0650-19458

Richard Karlsson, fritidsutvecklare
0650-191 70