Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Drönarfoto på byggområdet vid Kattvikskajen.

Nu markanvisas etapp 2 på Kattvikskajen

Nu bjuder Hudiksvalls kommun in byggherrar till anvisning av mark för etapp 2 på Kattvikskajen. Det är en byggyta på ca 36.000 kvadratmeter fördelade på fyra kvarter som ska bebyggas. Här kommer det att kunna bli bostäder, kontor och andra centrumverksamheter samt ett parkeringshus. Området är beläget direkt vid havet, nära centrum och Resecentrum. Detaljplanen medger även förskola i området.

- Nu passerar vi milstolpe efter milstolpe på vägen att bygga en ny stadsdel i Hudiksvall. Tidigare har kajerna förstärkts och byggts om, infrastrukturen lagts fast och första spadarna satts i marken för både bostäder och kontor på Kattvikskajen, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen väljer att direktanvisa marken precis som den tidigare första etappen på Kattvikskajen. Intresserade byggherrar kommer att ha juli-september på sig att anmäla sitt intresse. Senare i höst beslutar kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott vilka som tilldelas de kvarvarande kvarteren.

- Det är många, både nationella, regionala och lokala byggherrar, som ställer frågor och visar ett stort intresse för Kattvikskajen och vår kommande etapp. Området och läget i vårt gamla hamnområde ger gott hopp om att vi får många intressenter, säger Mikael Löthstam.