Förändringsarbete lägger ny grund för äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste verksamheter som på senaste tiden varit i fokus mer än vanligt. Inte minst i media. Media har bland annat tittat på inrapporterade avvikelser.

- Vissa kanske blir oroliga av att läsa om avvikelser. Men det här är en del i äldreomsorgens förbättringssystem och det är jätteviktigt att vi får in avvikelser för att vi ska kunna lokalisera och uppmärksamma sådant som kan och bör förändras och förbättras. Det kan vara av en medarbetare, en anhörig eller annan person som rapporterar något som blivit fel eller inte som det är tänkt, stora eller små saker, säger Rigmor Fahlberg som är verksamhetschef för äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun.

När en avvikelse rapporterats in utreds den av närmsta enhetschef i samråd med kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska och kommunens egen utredare. Syftet med utredningen är att se till att det inträffade inte ska hända igen. Men behöver något rättas till direkt väntar man inte på att utredningen ska bli klar.

Ny grund för äldreomsorgen

Just nu pågår ett stort förändringsarbete som ska lägga en helt ny grund för äldreomsorgen. Nya arbetssätt, mer tid för kunderna, bättre arbetsmiljö och effektivare användning av resurserna är målet.

- Det är ett tufft läge när det gäller ekonomin. Men det handlar också om att använda resurserna så effektivt som möjligt. Jämfört med andra kommuner som är ungefär som Hudiksvall har vi faktiskt lite högre kostnader för äldreomsorgen. Det finns bra förutsättningar men det vi behöver arbeta med är hur vi jobbar och organiserar verksamheten för att nå bästa effekt och kvalitet för alla, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Förändringsarbetet innebär bland annat att titta på hur man kan jobba på andra sätt, till exempel använda teknik eller fördela insatserna annorlunda över dygnet. Där är personalen som jobbar ute i verksamheten otroligt viktiga.

- Det är medarbetarna och enhetscheferna som vet vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Om inte alla är med får man aldrig till stånd en förändring, säger Rigmor Fahlberg.

Allt fler äldre

Om vi tittar framöver ser vi att antalet äldre ökar dramatiskt. Det är en utmaning vi behöver möta samtidigt som allt fler också vill bo kvar i sitt hem med den service man behöver.

- Vi behöver möjliggöra olika typer av boenden som passar för var och ens behov, säger Henrik Persson som är ordförande i social- och omsorgsnämnden i Hudiksvall. Ett exempel är biståndsbedömt trygghetsboende som passar personer som inte behöver bo på vård- och omsorgsboende men ändå har ganska omfattande behov av omvårdnad och trygghet.

Ett biståndsbedömt trygghetsboende är på gång att öppnas i Dellenbygden. Det pågår också ett arbete med att ersätta vård- och omsorgsboenden som inte håller måttet varken när det gäller arbetsmiljö eller omsorgsmässigt men nya moderna boenden.