Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fortsätt att ta ansvar för att minska smittspridningen

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig, det är verkligen efterlängtat! Nu när sommaren är som bäst vill vi så klart delta på evenemang som är möjliga att genomföra. Respektera därför och följ arrangörens eller verksamhetens anvisningar. Tack för att du hjälper till!

Följ de allmänna råden – oavsett om du är vaccinerad eller inte. Stanna hemma vid symptom på covid-19. Håll ett smittsäkert avstånd till andra människor och undvik trängsel.