Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

En kvinna sitter på en cykel på en gångbro vid Lillfjärden i Hudiksvall.

Förslag till riktlinje för kommunens cykelpolicy

Nu finns ett förslag till riktlinjer till kommunens cykelpolicy. Föreslagna riktlinjer till cykelpolicyn är konkreta principer och planer för att förbättra förutsättningarna för cykling.

- Riktlinjerna innehåller bland annat förslag på huvudcykelstråk inom Hudiksvalls stad, riktlinjer kring cykelvägars utformning och skötsel samt förslag på cykelparkeringsnorm. Förslaget är framtaget i ett samarbete mellan tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen och ska nu på remiss till nämnder, berörda bolag och allmänhet, säger Åsa Terent som är miljöstrateg i Hudiksvalls kommun.

Handlingar

Underlag

Kan jag lämna synpunkter?

Lämna dina synpunkter på förslaget senast den 30 september till

Har du frågor?

Vid frågor kontakta Åsa Terent, miljöstrateg