Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Uppdaterad information 18/8 kl.17: Varning för stora regnmängder

Vi har haft ett dygn som varit lite utöver det vanliga. Vi har på ett dygn fått över 100 mm nederbörd i form av regn. SMHI meddelar att det kan komma mer regn i natt.

- Vi har haft beredskapsträffar under dygnet och gick upp i stabsläge i går. Vi har där gått igenom våra samhällsviktiga verksamheter, säger kommundirektör Bengt Friberg. Vi kan konstatera att det har fungerat bra, inga större störningar hos oss.

Är vägarna framkomliga?

Vi uppmanar till försiktigthet.

Har inte dina sopor kunna tömmas?

Regnet har spolat sönder en del vägar och det hindrar sopbilen att ta sig fram. Låt kärlen stå kvar tills de töms. Chaufförerna tömmer de kärl de kan.

Uppdaterad information 17/8 kl.17: Varning för stora regnmängder

Berörda verksamheter inom kommunen samt Glysisvallen och Hudiksvalls bostäder har nu på eftermiddagen haft en avstämning med anledning av stora regnmängder.

- Vi har förberett så mycket vi kan. En inventering av resurser och material samt andra förberedelser är gjorda, vilket inte bidrar till särskild oro just nu men vi följer utvecklingen noga, säger kommundirektör Bengt Friberg

Finns risk för översvämningar?

- Vi har satt upp vallar runt badhuset i Hudiksvall, som kan vara ett kritiskt område när det kommer mycket vatten på kort tid. Vi bedömer att läget är under kontroll där och på andra platser, säger Jan Kroppegård som är förvaltningschef för tekniska förvaltningen i Hudiksvalls kommun.

Det finns risk för översvämning vid Glysisvallen med anledning av höga flöden från onsdag kväll.

- Vi har en beredskap med vallar som kan flyttas om det skulle behövas, säger Lars Stål som är VD på Glysisvallen.

Tidigare

SMHI varnar för att det från tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag kan komma stora mängder regn över Gävleborgs län. Regnet väntas bli ihållande och tidvis kraftigt med regnmängder på upp till mellan 70 och 100 millimeter.

- Tekniska förvaltningen och räddningstjänsten har förberett så mycket man kan och vi följer utvecklingen noga, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Kan leda till översvämningar och strömavbrott

Regnmängderna kan leda till översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag samt översvämmade vägar vilket kan leda till trafikstörningar. Det finns även en risk för strömavbrott.

Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för stora regnmängder. Varningen gäller hela länet men SMHI uppger att det är osäkert var de största regnmängderna kommer.

Förbered dig och håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad via SMHI. Du som bor i eller nära ett område som riskerar att drabbas av översvämningar bör se över hur du bäst förbereder dig.