Bitte Åström modererar på scen

Ny samverkan ska fånga upp traumatiserade unga

Lärandeförvaltningen och Bromangymnasiet i Hudiksvall har deltagit i ett internationellt projekt inom Erasmus+. Fokus har varit hur skolan ska kunna bemöta barn och unga med trauman i form av ogynnsamma barndomsupplevelser.

För att hjälpas åt att fånga upp och stötta unga med trauman har samverkansprojektet mellan olika yrkesgrupper skapats. Många elever har det extra svårt under pandemin och för att uppmärksamma detta deltar all personal i Hudiksvalls kommun som jobbar med unga människor i dag i en digital konferens.

Bitte Åström, rektor på Bromangymnasiet, är moderator och under dagen deltar gästföreläsarna Åsa Ekman, författare och konsult med specialisering på Barnkonventionen, och Petri Partanen, Fil. dr. i psykologi, legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi.

– Att ha ett nyfiket förhållningssätt i arbetet med barn och ungdomar är viktigt, och att mötas av ett leende betyder så mycket, säger Bitte Åström.