Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två ungdomar med tofsar sitter med ryggen mot fotografen. I bakgrunden syns fler ungdomar suddigt.

Allas lika värde i skolan

Allas lika värde är en grundbult i våra grundskolor. Det gäller både elever och deras vårdnadshavare, men också alla som arbetar inom skolan. Därför är förståelsen för allas lika värde en viktig fråga och något som behöver vara tydligt för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Grundskolorna i kommunen jobbar därför aktivt med frågan på flera olika sätt. Allt för att stärka såväl elever som medarbetare.

Hur jobbar grundskolorna med allas lika värde?

Arbetet är långsiktigt och kontinuerligt med flera olika insatser. Det kan till exempel handla om fortbildningstillfällen, studiebesök, filmer, diskussioner utifrån olika frågeställningar och undervisningstillfällen.

– Planen är att insatserna ska kunna ändra skepnad utifrån både elevernas och medarbetarnas behov och önskemål, eftersom det här är en viktig fråga för alla oss inom skolan, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskolan.

En del insatser sker på skolorna som en del av det vardagliga arbetet, medan andra insatser innebär samarbeten mellan olika förvaltningar i kommunen och aktörer som till exempel Göteborgs universitet och Hälsinglands museum.

Varför är det viktigt att jobba med de här frågorna?

– Vi hoppas kunna bygga upp elevernas och medarbetarnas självkänsla, empati och förståelse för varandra. Genom att lyfta frågorna pratar vi om vad som är viktigt och vad som gör skillnad på riktigt, säger Ulf Carlsson.

Vad hoppas du att det ska leda till?

– Förhoppningsvis leder arbetet till en nyfikenhet hos både elever och medarbetare. Jag hoppas och tror att eleverna blir engagerade i frågan för allas lika värde. För jag vet att de har tankar och funderingar om det här, och eleverna har också mycket klokt att tillföra i diskussionerna. Men jag hoppas också att våra medarbetare får stöd i värdegrundsarbetet, säger Ulf Carlsson.

Del av kommunens arbete för allas lika värde

Arbetet med allas lika värde i skolan är en del av Hudiksvalls kommuns arbete med att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering.