Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Det här är nytt när det gäller Covid-19 i skolorna

Under sommaren beslutade regeringen i den tillfälliga förordningen som började gälla den 10 augusti. Den betyder att kommunen inte längre har möjlighet att besluta om till exempel distansundervisning.

Hur fungerar det nu?

I dag är det smittskyddsläkaren i regionen som fattar beslut om distansundervisning i grundskola och gymnasieskola.

- Vi följer upp närvaron bland eleverna och bland våra medarbetare. Det är en daglig rapportering som sker i från alla skolor och vi tittar på siffrorna och följer upp dom och diskuterar med rektorerna hur vi ska hantera dom frågorna, säger Ulf Carlsson som är verksamhetschef för grundskolan i Hudiksvalls kommun.

Hur ser frånvaron ut?

Just nu är frånvaron hög bland våra elever men inte bland våra medarbetare. Vi ser att människor följer rekommendationen att stanna hemma vid symptom, även om den totala frånvaron beror på olika typer av symptomer. I dom lägen då vi vet att det handlar om Corona rapporterar vi direkt till smittskyddet enligt den rutin som finns.

Vad händer om det är smittspridning på en skola?

Om vi upptäcker Corona bland våra elever rapporterar vi det till smittskyddet. Smittskyddet kan då besluta om smittspårning bland den grupp av elever som är aktuell. Om det visar tecken på klustersmitta kan smittskyddsläkaren besluta om distansundervisning.

Huvudspåret är att alla ska gå i skolan fysiskt

Enligt förändringen som regeringen beslutade om i somras är huvudspåret att alla våra elever ska gå i skolan fysiskt och delta i undervisningen på plats i skolan. Det är det vi har att utgå i från när vi planerar undervisningen.

Hur arbetar skolan för att hålla nere smittspridningen?

- Dom restriktioner vi hade i våras fortsätter vi att arbeta med i grundskolan vilket innebär att dom grundläggande restriktionerna om att hålla avstånd, tvätta händerna, hålla god hygien dom fortsätter att gälla inom grundskolan, säger Ulf Carlsson.