Hemtjänstpersonal håller en brukare i armen.

Diskussion kring bemanningsscheman

Publicerad den 23 september 2021

Vi får många frågor och synpunkter om förändringar i arbetsscheman inom äldreomsorgen.

De förändringar i schemaläggning som diskuteras i Hudiksvalls kommun och i viss mån genomförts, utgår från den nationella överenskommelse som SKR och kommunal gjort för att kunna erbjuda rätt till heltid.

- Vi är medvetna om att det finns mycket synpunkter, oro och funderingar kring planerna. Vi kommer därför att titta närmare på frågor kring schemaläggning tillsammans med arbetstagarorganisationerna, säger kommundirektör Bengt Friberg som även är chef för social- och omsorgsförvaltningen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050