Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hemtjänstpersonal håller en brukare i armen.

Diskussion kring bemanningsscheman

Vi får många frågor och synpunkter om förändringar i arbetsscheman inom äldreomsorgen.

De förändringar i schemaläggning som diskuteras i Hudiksvalls kommun och i viss mån genomförts, utgår från den nationella överenskommelse som SKR och kommunal gjort för att kunna erbjuda rätt till heltid.

- Vi är medvetna om att det finns mycket synpunkter, oro och funderingar kring planerna. Vi kommer därför att titta närmare på frågor kring schemaläggning tillsammans med arbetstagarorganisationerna, säger kommundirektör Bengt Friberg som även är chef för social- och omsorgsförvaltningen.