• Start
  • » Nyheter
  • » Förslag att samla tillväxtfrågorna för att ta tillvara Hudiks positiva flow
Utsikt från över Hudiksvall från kyrkans topp

Förslag att samla tillväxtfrågorna för att ta tillvara Hudiks positiva flow

Publicerad den 23 september 2021

Hudiksvall är inne i en väldigt positiv utveckling: befolkningen ökar, vi har länets lägsta arbetslöshet, efterfrågan på bostäder och mark är stor och kommunen får många förfrågningar om etableringar.

Stora projekt, som utvecklingen av en ny stadsdel på Kattvikskajen och Västra hamnen förstärker bilden av att det här är en spännande, expansiv kommun.

För att ta till vara den positiva kraften och växla upp tillväxtfrågorna har kommundirektör Bengt Friberg fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen kan jobba ännu bättre med frågor kring näringslivsutveckling, samhällsplanering, markanvändning och hållbarhet. Tanken är att samla detta under ett paraply under kommunstyrelsen - en tillväxtenhet.

-På det sättet kan vi snabba på beslutsvägar och processer för att få ökad kraft i tillväxtfrågorna, vilket ligger i linje med kommunens vision. I det arbetet är det viktigt att ha en dialog med näringslivsrepresentanter, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Planen är att förslaget ska vara klart för politiskt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under senare delen av hösten.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050