Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Schemaändringar pausas tillsvidare

Beslutet om nya scheman i äldreomsorgen utan delade turer med arbete varannan helg pausas tillfälligt. Det beslutade social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson idag.

När kommunstyrelsen på försommaren beslutade om kraftsamling kring social- och omsorgsförvaltningens ekonomi är förutsättningarna nya. Frågan om schemaläggning kommer att hanteras inom kraftsamlingsprojektet tillsammans med övriga bemanningsfrågor.

- Arbete varannan helg utan delade turer liksom rätten till heltid ryms i det arbetet. Det gör det möjligt att titta bredare på frågan och jobba med andra dimensioner.

Beslutet om ny schemaläggning har väckt starka känslor och många frågor.

- Det tar vi naturligtvis till oss, säger kommundirektör Bengt Friberg. Nu får vi mer tid att lyssna på synpunkter, ha dialog och borra vidare i frågan tillsammans med bland annat facken.

Bengt Friberg besökte för några veckor sedan Månsbacken och hemtjänsten i Delsbo tillsammans med Rigmor Fahlberg som är verksamhetschef för äldreomsorgen. Nästa vecka kommer Rigmor Fahlberg att träffa personal på Fredens Kulle som är ett av de vård- och omsorgsboenden som jobbar med att förändra schemaläggning och hur man fördelar sina resurser på bästa sätt.

-Vårt huvuduppdrag är att vi se till att de vi är till för, de äldre, får sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Sedan måste vi bemanna efter det. Behoven ska styra bemanningen inte tvärtom, säger Rigmor Fahlberg.