Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två personer sitter på en bänk och pratar.

Nu pågår krisberedskapsveckan, är du förberedd?

Hur klarar samhället en större kris? Vilken beredskap behöver vi ha? Det finns mycket du själv kan göra för att vara beredd när krisen kommer. Vad gör du om det blir längre strömavbrott eller översvämning? Nu pågår krisberedskapsveckan för att uppmärksamma hur vi alla kan förbereda oss.

- Kommunen har ett övergripande ansvar när det gäller krisberedskap i vårt geografiska område. För att våra samhällsviktiga verksamheter ska fungera även vid en kris finns det beredskap på flera olika nivåer. Från övergripande krisledning till risk- och sårbarhetsanalyser i verksamheterna. Men för att bygga en bra motståndskraft i vårt samhälle har vi alla ett gemensamt ansvar att vara beredda när en kris inträffar. Det är viktigt att man som privatperson har en egen hemberedskap, att du har tillgång till vatten, värme, mat och möjlighet till att kommunicera och få information, i händelse av en kris säger Cecilia Vestman Nygårds som är beredskapssamordnare i Hudiksvalls kommun.

Krisberedskapsvecka nationellt 2021

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs i år vecka 39, 27 september – 3 oktober.

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne.

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.