Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Omvårdspersonal håller en kvinna i handen och leder henne framåt.

Normalläge från 1 oktober för sjukresa och färdtjänst

De tillfälliga riktlinjer som infördes med anledning av coronapandemin, som innebar ensamåkning för sjukresa och färdtjänst, slutar gälla 30 september 2021.

Vilka regler gäller från 1 oktober 2021 och framåt?

  • Resor samplaneras och görs med andra resenärer, maximalt tre per fordon (om det inte finns tillstånd för ensamresa).
  • Du beställer din färdtjänstresa som vanligt. Vid förkylningssymptom är vi tacksamma om du stannar hemma.

Följande regler gäller fram till 30 september 2021:

  • För personer som är 70 år och äldre (även de som fyller 70 år 2021) kommer kundtillstånden att justeras automatiskt till ensamåkning.
  • Personer, yngre än 70 år men i riskgrupp för covid-19 och behov av ensamåkning, behöver själva kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att bli beviljade ensamåkning.
  • Andra färdtjänstresenärer samåker i fordon med maximalt tre resenärer samtidigt.

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst